روز بلاگ!! :)

بازی- صدای عالی

چهارشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹ ق.ظ

لازم نیست Gamer باشید ولی اگه هندزفری یا هدفون خوب ندارید بقیش رو نخونید...

#show_read_more  

چند تا نکته را اول بگم که: 1- این بازی اصلا اعتیاد آور نیست 2- نیازی نیست گیمر باشید یا حتی به بازی علاقه مند باشید 3- تازه، یه خورده بازی کنین حوصلتون هم سر میره میزارینش کنار 4- حجمش هم کمه (حدود 47 مگابایت)

خب! پس چرا من دارم یه بازی حوصله سر بر رو معرفی میکنم!!

اشکال نداره چند بار تستش کنین و بعد پاک

و اما ملزومات بازی اینه که اولا هدفون خوب داشته باشین و تا آخر هندزفری رو بکنین توی گوشتون، دوما حتما توی شب و در جای خلوت بازی کنین،

 همین.

بازی کردن این بازی در روز و درجاهای شلوغ و همچنین بدون صدای مناسب حرام است.

اصلا هم چیزای وحشتناک توی بازی نیستش... اینو جدی میگم.

فقط یه مرد بلند قده که اون هم کت و شلوار داره و قیافش اصلا ترسناک نیست

واقعا اونقدرها ترسناک نیست، ولی ترجیحا اگه کسی بیماری قلبی داره رعایت کنه

موسیقیش به نظرم خیلی خوب کار شده، در حدودای عالی.....

داستانش خیلی حوصله سربره!!!! شما توی یه جنگل تنها هستید بعد فقط قدم میزنید و باید 8  عدد برگه را که به در و دیوار چسبانده رو جمع کنید. یه مرد بلند قد هم هست که باید ازش دوری کنید(شاید توی کل بازی چند بار بیشتر نبینیدش)، یعنی اگه دیدینش سریع از یه طرف دیگه برین وگرنه شما رو میگیره و میسوزین!

حتما چند بار را بازی کنید، البته با شرایط ذکرشده.

*مجددا تاکید میکنم بازی کردن این بازی در روز حرام است :)

از این صفحه دانلود کنید

پ ن : 

بابا من دارم میگم ترسهاش الکیه و نترسین. خب چرا میترسین!!؟ راستکی نیست که، الکیه! خوب چرا دوباره میترسی!!

<!DOCTYPE html><html><head><head:meta></head:meta><!-- Layout - v3.1.0 --><!-- blog.ir template no. 424 --><!-- blog.ir قالب شماره 424 بلاگ بیان --><head:script></head:script><head:style></head:style><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.0.0-alpha1/jquery.min.js"></script></head><body><script> $(document).ready(function(){ $(".title:contains('خلاصه آمار')").click(function(){ $(".title:contains('خلاصه آمار')").next().slideToggle("slow"); }); for (i = 0 ; i< 1 ; i++){ $(".title:contains('بایگانی')").click(function(){ $(".title:contains('بایگانی')").next().slideToggle("slow"); }); $(".title:contains('کلمات کلیدی')").click(function(){ $(".title:contains('کلمات کلیدی')").next().slideToggle("slow"); });    $(".title:contains('آخرین مطالب')").click(function(){ $(".title:contains('آخرین مطالب')").next().slideToggle("slow"); });  $(".title:contains('پیوندهای روزانه')").click(function(){ $(".title:contains('پیوندهای روزانه')").next().slideToggle("slow"); }); //$(".title:contains('پیوندهای دیگر')").click(function(){ // $(".title:contains('پیوندهای دیگر')").next().fadeToggle("slow"); // }); } $(".title:contains('بایگانی')").click(); $(".title:contains('کلمات کلیدی')").click(); $(".title:contains('خلاصه آمار')").click(); $(".title:contains('آخرین مطالب')").click(); $(".title:contains('پیوندهای روزانه')").click(); //$(".title:contains('پیوندهای دیگر')").click(); $("p:contains('#end')").parents(".post").find(".readmore").hide(); $("p:contains('#show_read_more')").parents(".post").find(".readmore").show(); $("p:contains('#show_read_more')").hide(); //$("input:conta('#read_more')"); //<p><input type="button" id="read_more" style="display: none;" alt="ادامه مطلب"></p> $(".post > .title").first().click(function(){ $(".post > .body").first().slideToggle();}); $(".post > .title").last().click(function(){ $(".post > .body").last().slideToggle();}); //////copy///// $(".cfont").find("span").css("font-family","b nazanin"); $(".cfont").find("a").css("font-family","b nazanin"); $(".cfont").find("p").css("font-family","b nazanin"); $(".copy").before('<img src="http://bayanbox.ir/download/4561459945015352156/attach-document.png" style="float: right; width:35px"><div class="cfont"> برگرفته (آزمایشی)</div>') try{ blogname = $($(".copy")[0]).attr("bname"); for(i=0; i <10 ; i++){ $($(".copy")[0]).html($($(".copy")[0]).html().replace(/href="\/([\w])/, "href=\"" + blogname+"\$1")); } blogname = $($(".copy")[1]).attr("bname"); for(i=0; i <10 ; i++){ $($(".copy")[1]).html($($(".copy")[1]).html().replace(/href="\/([\w])/, "href=\"" + blogname+"\$1")); } blogname = $($(".copy")[2]).attr("bname"); for(i=0; i <10 ; i++){ $($(".copy")[2]).html($($(".copy")[2]).html().replace(/href="\/([\w])/, "href=\"" + blogname+"\$1")); } blogname = $($(".copy")[3]).attr("bname"); for(i=0; i <10 ; i++){ $($(".copy")[3]).html($($(".copy")[3]).html().replace(/href="\/([\w])/, "href=\"" + blogname+"\$1")); } blogname = $($(".copy")[4]).attr("bname"); for(i=0; i <10 ; i++){ $($(".copy")[4]).html($($(".copy")[4]).html().replace(/href="\/([\w])/, "href=\"" + blogname+"\$1")); } blogname = $($(".copy")[5]).attr("bname"); for(i=0; i <10 ; i++){ $($(".copy")[5]).html($($(".copy")[5]).html().replace(/href="\/([\w])/, "href=\"" + blogname+"\$1")); } blogname = $($(".copy")[6]).attr("bname"); for(i=0; i <10 ; i++){ $($(".copy")[6]).html($($(".copy")[6]).html().replace(/href="\/([\w])/, "href=\"" + blogname+"\$1")); } blogname = $($(".copy")[7]).attr("bname"); for(i=0; i <10 ; i++){ $($(".copy")[7]).html($($(".copy")[7]).html().replace(/href="\/([\w])/, "href=\"" + blogname+"\$1")); } blogname = $($(".copy")[8]).attr("bname"); for(i=0; i <10 ; i++){ $($(".copy")[8]).html($($(".copy")[8]).html().replace(/href="\/([\w])/, "href=\"" + blogname+"\$1")); } blogname = $($(".copy")[9]).attr("bname"); for(i=0; i <10 ; i++){ $($(".copy")[9]).html($($(".copy")[9]).html().replace(/href="\/([\w])/, "href=\"" + blogname+"\$1")); } blogname = $($(".copy")[10]).attr("bname"); for(i=0; i <10 ; i++){ $($(".copy")[10]).html($($(".copy")[10]).html().replace(/href="\/([\w])/, "href=\"" + blogname+"\$1")); } //$(".copy").html($(".copy").html().replace(/href="\/([\w])/, "href=\"" + blogname+"\$1")); } catch(err){} ////////// }); </script><!-- شروع چاپ --><div id="print"><div class="title"><h2>(*blog_title*)</h2><span>(*blog_short_description*)</span></div></div><!-- پایان چاپ -->
<div id="wrp">
<!-- شروع هدر بلاگ --> <div class="header"> <div class="hdr_right"> <div class="title">            <h1><a href="(*blog_link*)">(*blog_title*)</a></h1>            </div> </div> <div class="hdr_left"><div class="desc"><h2>(*blog_short_description*)</h2></div></div> </div> <!-- پایان هدر بلاگ -->     <!-- شروع نوار منوی اصلی -->    <div class="main_menu">    <div class="cnt">        <box:menu>            <ul>                <view:menu>                <li><a href="(*menu_item_link*)" class="(*menu_item_selected*)">(*menu_item_title*)</a></li>                </view:menu> </ul> </box:menu> </div> </div> <!-- پایان نوار منوی اصلی -->
<div class="box1"> <!-- شروع ستون سمت چپ --> <div class="bx_left">     <box:blog_info>    <div class="mod_left_blank"> <div class="cnt">            <check:if blog_image>                <div class="blogImage">                    <img src="(*blog_image*)" alt="(*blog_title*)">                </div>            </check:if>            <check:if blog_description>            <div class="blog_description">                <h4>(*blog_description*)</h4>            </div>            </check:if>            <div class="mini_icon">                <div class="icons">                <ul>                    <li><a href="(*blog_link*)" class="mi_home" title="خانه"></a></li>                    <check:if rss_link><li><a href="(*rss_link*)" class="mi_rss" title="RSS"></a></li></check:if>                        <div class="clear"></div>                </ul>                </div>            </div><!-- end-mini_icon --> </div> </div> </box:blog_info>         <box:post_list flag="mobile"> <div class="mod_left"> <div class="title">پیام های کوتاه</div> <div class="cnt"> <div class="list_view mobile"> <view:post_list> <div class="cnt (*post_selected*)"> <ul> <li> <div class="date">(*post_date format="%G{%e %B %y , %H:%M}"*)</div> <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a> </li> </ul> </div> </view:post_list> </div>    </div> </div> </box:post_list>         <box:ads> <div class="mod_left"> <div class="title">تبلیغات</div> <div class="cnt ads"> <div class="list_view mobile"> <view:ads> <span class="view_ads"> (*ad*) </span> </view:ads> </div>    </div> </div> </box:ads>          <box:categories> <div class="mod_left"> <div class="title">طبقه بندی موضوعی</div> <div class="cnt">   <ul class="cats"> <view:categories> <li class="(*category_selected*)"> <check:if category_selected> <span class="category_selected">                                <a><h3>(*category_name*) </h3></a><span class="count"> ((*category_post_count*))</span> </span> </check:if> <check:if not category_selected> <a href="(*category_link*)"><h3>(*category_name*) </h3></a><span class="count"> ((*category_post_count*))</span> </check:if> <check:if category_children> <ul class="subcats"> <view:category_children></view:category_children> </ul> </check:if> </li> </view:categories> </ul> </div> </div> </box:categories>         <box:stat> <div class="mod_left"> <div class="title">خلاصه آمار</div>                  <div class="cnt stat">                      <view:stat>                          <div class="row"><div class="StatTitle">(*stat_title*)</div><div class="Value">(*stat_value*)</div></div>                      </view:stat>                  </div> </div> </box:stat>                <box:tag_cloud>            <div class="mod_left">                <div class="title">کلمات کلیدی</div>                <div class="cnt">                  <div class="tagcloud">                      <view:tag_cloud>                         <h3><a href="(*tag_link*)" class="(*tag_selected*)">(*tag_name*)</a></h3>                      </view:tag_cloud>                      <div class="clear"></div>                  </div>                </div>            </div>        </box:tag_cloud>                      <box:archive>            <div class="mod_left">                <div class="title">بایگانی</div>                <div class="cnt">                    <ul class="links">                        <view:archive>                            <li class="(*archive_selected*)">                            <a href="(*link_url*)">(*link_name*) </a><span class="count"> ((*link_count*))</span>                            </li>                        </view:archive>                    </ul>                </div>            </div>        </box:archive>         <box:recent_posts> <div class="mod_left"> <div class="title">آخرین مطالب</div> <div class="cnt"> <div class="list_view"> <view:recent_posts> <div class="cnt (*post_selected*)"> <ul> <li> <div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div> <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a> </li> </ul> </div> </view:recent_posts> </div>    </div> </div> </box:recent_posts>         <box:most_visited_posts> <div class="mod_left"> <div class="title">پربیننده ترین مطالب</div> <div class="cnt"> <div class="list_view"> <view:most_visited_posts> <div class="cnt (*post_selected*)"> <ul> <li> <div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div> <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a> </li> </ul> </div> </view:most_visited_posts> </div>    </div> </div> </box:most_visited_posts>         <box:popular_posts> <div class="mod_left"> <div class="title">محبوب ترین مطالب</div> <div class="cnt"> <div class="list_view"> <view:popular_posts> <div class="cnt (*post_selected*)"> <ul> <li> <div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div> <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a> </li> </ul> </div> </view:popular_posts> </div>    </div> </div> </box:popular_posts>         <box:most_commented_posts> <div class="mod_left"> <div class="title">مطالب پربحث‌تر</div> <div class="cnt"> <div class="list_view"> <view:most_commented_posts> <div class="cnt (*post_selected*)"> <ul> <li> <div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div> <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a> </li> </ul> </div> </view:most_commented_posts> </div>    </div> </div> </box:most_commented_posts>         <box:recent_comments> <div class="mod_left"> <div class="title">آخرین نظرات</div> <div class="cnt"> <div class="list_view"> <view:recent_comments> <div class="cnt max"> <ul> <li> <div class="date">(*comment_date*) - (*comment_fullname*)</div> <a href="(*comment_link*)">(*comment_body_text max="25"*)</a> </li> </ul> </div> </view:recent_comments> </div>    </div> </div> </box:recent_comments>                <box:authors>            <div class="mod_left">                <div class="title">نویسندگان</div>                <div class="cnt">                    <ul class="links">                        <view:authors>                            <li><a href="(*author_link*)">(*author_name*) </a><span class="count"> ((*author_post_count*))</span></li>                        </view:authors>                    </ul>                </div>            </div>        </box:authors>                <box:daily_links>            <div class="mod_left">                <div class="title">پیوندهای روزانه</div>                <div class="cnt">                    <ul class="links">                        <view:daily_links>                            <li><a alt="(*link_alt*)" href="(*link_url*)">(*link_name*)</a></li>                        </view:daily_links>                    </ul>                </div>            </div>        </box:daily_links>                <box:links>            <div class="mod_left">                <div class="title">پیوندهای دیگر</div>                <div class="cnt">                    <ul class="links">                        <view:links>                            <li><a alt="(*link_alt*)" href="(*link_url*)">(*link_name*)</a></li>                        </view:links>                    </ul>                </div>            </div>        </box:links>         </div> <!-- پایان ستون سمت چپ -->                    <div class="bx_center">              <div class="mod_center">                  <box:messages>                      <view:messages>                          <div class="align">                              <div class="item_(*message_type*)">                                  <div class="icon"></div>                                  (*message*)                              </div>                          </div><!-- ALIGN -->                      </view:messages>                  </box:messages>                                    <!-- شروع شرح مطلب -->                  <box:post_detail>                      <div class="post_break"></div>                      <div class="post">                          <div class="title align"><h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2>                              <div class="date_title">(*post_date*)</div>                          </div>                          <div class="body align"><div class="cnt">                              (*post_full_content*)                              </div></div><!-- #/body -->                          <div class="post_detail">                              <div class="cnt">                                  <div class="det_left">                                  <ul>                                      <box:post_rating>                                          <li>                                              <!-- CAUTION: Don't edit these lines unless you know what you are doing                                              DON'T edit rate-* classes: (rate-box rate-counter rate-button-box,                                              rate-button, rete-up, rate-down, rated) -->                                              <span class="rate-box (*user_rated*)">                                                  <span class="rate-button-box rate-up (*user_rated_up*)">                                                      <a href="(*rate_up_link*)" rel="nofollow" class="rate-button" title="موافق">                                                          <img src="//blog.ir/media/images/cleardot.gif" alt="موافقین" class="rateimg">                                                          (*up_rates*)                                                      </a>                                                  </span>                                                  <span class="rate-button-box rate-down (*user_rated_down*)">                                                      <a href="(*rate_down_link*)" rel="nofollow" class="rate-button" title="مخالف">                                                          <img src="//blog.ir/media/images/cleardot.gif" alt="مخالفین" class="rateimg">                                                          (*down_rates*)                                                      </a>                                                  </span>                                              </span>                                          </li>                                      </box:post_rating>                                      <li><span class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</span></li>                                      </ul>                                  </div>                                  <div class="det_right">                                  <ul>                                      <li><span class="author">(*post_author*)</span></li>                                  </ul>                                  </div>                                <div class="clear"></div>                                                                          <box:post_tags>                                          <span class="keywords_post">                                              <view:post_tags>                                                  <check:if tag_is_first>                                                      <span class="first"><a href="(*tag_link*)"><h3>(*tag_name*)</h3></a></span>                                                  </check:if>                                                  <check:if not tag_is_first>                                                      <span><a href="(*tag_link*)"><h3>(*tag_name*)</h3></a></span>                                                  </check:if>                                              </view:post_tags>                                          </span>                                      </box:post_tags>                                                                  </div>                                                        </div>                          <div class="clear"></div>                          </div>                                            <!-- #POST_Comments) -->                      <box:post_comments>                          <a name="comments"></a>                          <div class="align">                              <div class="messages">                                  <div class="cnt">                                      <h2>نظرات <a href="(*post_link*)#comments" class="comment_count"> ((*post_comment_count*))</a></h2>                                      <check:if not post_comment_count>                                          <center>هیچ نظری هنوز ثبت نشده است</center>                                      </check:if>                                  </div>                              </div>                          </div><!-- ALIGN -->                                                    <view:post_comments>                              <a name="comment-(*comment_id*)"></a>                              <div class="post_comments align">                                                                    <div class="cmt_details">                                      <div class="dets_left">                                      <li class="cmt_date"><a href="(*comment_link*)">(*comment_date format="%d %B %y ، %H:%M"*)</a></li>                                          <check:if comment_website>                                          <li><a href="(*comment_website*)" class="website" target="_blank" rel="nofollow" title="(*comment_website*)"></a></li>                                          </check:if>                                          <check:if comment_email>                                             <li><a href="mailto:(*comment_email*)" class="email" title="(*comment_email*)"></a></li>                                          </check:if>                                      </div>                                      <div class="dets_right">                                          <li class="avatar"><img src="(*comment_avatar*)"></li>                                          <li class="txt">(*comment_fullname*)</li>                                      </div>                                  </div>                                                                    <div class="body_cmt"><div class="cnt">                                      <span class="cnt_l">(*comment_body*)</span>                                      </div></div><!-- #/body_cmt -->                              </div>                                                            <!-- #REPLY -->                              <check:if comment_reply>                                  <div class="align">                                      <div class="cmt_reply">                                          پاسخ:                                           <br>(*comment_reply*)                                      </div>                                  </div><!-- ALIGN -->                              </check:if>                              <!-- #/REPLY -->                              <div class="cmt_break"></div>                          </view:post_comments>                      </box:post_comments>                      <!-- #/post_comments -->                                            <check:if post_has_send_comment>                          <a name="send_comment"></a>                          <div class="commentForm">                              <div class="align">                                  <div class="comment_add_form">                                      (*comment_add_form*)                                  </div>                              </div>                          </div>                      </check:if>                                        </box:post_detail>                  <!-- پایان شرح مطلب -->                                    <!-- شروع شرح صفحه -->                  <box:page_detail>                      <div class="post_break"></div>                      <div class="post">                          <div class="title align"><h2><a href="(*page_link*)">(*page_title*)</a></h2></div>                          <div class="body align"><div class="cnt">                              (*page_content*)                              </div></div><!-- #/body -->                      </div>                                              <!-- #PAGE_Comments) -->                      <box:page_comments>                          <a name="comments"></a>                          <div class="align">                              <div class="messages">                                  <div class="cnt">                                      <h2>نظرات <a href="(*page_link*)#comments" class="comment_count"> ((*page_comment_count*))</a></h2>                                      <check:if not page_comment_count>                                          <center>هیچ نظری هنوز ثبت نشده است</center>                                      </check:if>                                  </div>                              </div>                          </div><!-- ALIGN -->                          <view:page_comments>                              <a name="comment-(*comment_id*)"></a>                              <div class="post_comments align">                                                                    <div class="cmt_details">                                      <div class="dets_left">                                      <li class="cmt_date"><a href="(*comment_link*)">(*comment_date format="%d %B %y ، %H:%M"*)</a></li>                                          <check:if comment_website>                                          <li><a href="(*comment_website*)" class="website" target="_blank" rel="nofollow" title="(*comment_website*)"></a></li>                                          </check:if>                                          <check:if comment_email>                                             <li><a href="mailto:(*comment_email*)" class="email" title="(*comment_email*)"></a></li>                                          </check:if>                                      </div>                                      <div class="dets_right">                                          <li class="avatar"><img src="(*comment_avatar*)"></li>                                          <li class="txt">(*comment_fullname*)</li>                                      </div>                                  </div>                                                                    <div class="body_cmt"><div class="cnt">                                      <span class="cnt_l">(*comment_body*)</span>                                      </div></div><!-- #/body_cmt -->                              </div>                                                            <!-- #REPLY -->                              <check:if comment_reply>                                  <div class="align">                                      <div class="cmt_reply">                                          پاسخ:                                           <br>(*comment_reply*)                                      </div>                                  </div><!-- ALIGN -->                              </check:if>                              <!-- #/REPLY -->                              <div class="cmt_break"></div>                          </view:page_comments>                      </box:page_comments>                      <!-- #/page_comments -->                                            <check:if page_has_send_comment>                          <a name="send_comment"></a>                          <div class="commentForm">                              <div class="align">                                  <div class="comment_add_form">                                      (*comment_add_form*)                                  </div>                              </div>                          </div>                      </check:if>                                        </box:page_detail>                  <!-- پایان شرح صفحه -->                                    <!-- شروع خلاصه مطلب -->                  <box:post_list>                      <check:if post_list_title>                          <div class="align">                              <div class="messages">                                  <div class="cnt">                                      <h2>(*post_list_title*)</h2>                                  </div>                              </div>                          </div><!-- ALIGN -->                      </check:if>                      <div class="post_break"></div>                      <view:post_list>                          <div class="post">                              <div class="title align"><h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2>                                  <!--<div class="date_title">(*post_date*)</div>-->                              </div>                              <div class="body align"><div class="cnt post_list">                                  (*post_summary*)                                  </div></div><!-- #/body -->                              <div class="post-info">                              <!--<check:if post_has_read_more>-->                                  <div class="readmore" style="display:none"><a href="(*post_link*)">ادامه مطلب</a></div>                              <!--</check:if>-->                              </div>                              <div class="post-info">                              <div class="post_detail rm">                                  <div class="cnt">                                      <div class="det_left">                                      <ul>                                          <check:if post_has_comments_section>                                              <li><a href="(*post_link*)#comments"><span class="cmt">(*post_comment_count*) نظر</span></a></li>                                          </check:if>                                          <box:post_rating>                                             <li><span class="rating">                                                  <!-- CAUTION: Don't edit these lines unless you know what you are doing                                                  DON'T edit rate-* classes: (rate-box rate-counter rate-button-box,                                                  rate-button, rete-up, rate-down, rated) -->                                                  <span class="rate-box (*user_rated*)">                                                      <span class="rate-button-box rate-up (*user_rated_up*)">                                                          <a href="(*rate_up_link*)" rel="nofollow" class="rate-button" title="موافق">                                                              <img src="//blog.ir/media/images/cleardot.gif" alt="موافقین" class="rateimg">                                                             (*up_rates*)                                                           </a>                                                      </span>                                                      <span class="rate-button-box rate-down (*user_rated_down*)">                                                          <a href="(*rate_down_link*)" rel="nofollow" class="rate-button" title="مخالف">                                                              <img src="//blog.ir/media/images/cleardot.gif" alt="مخالفین" class="rateimg">                                                              (*down_rates*)                                                           </a>                                                      </span>                                                  </span>                                                  </span></li>                                          </box:post_rating>                                          <li><span class="date">(*post_date format="%d %B %y ، %H:%M"*)</span></li> <li style="float: right;width: 286"> <box:post_tags>                                          <span class="keywords_post">                                              <view:post_tags>                                                  <check:if tag_is_first>                                                      <span class="first"><a href="(*tag_link*)"><h3>(*tag_name*)</h3></a></span>                                                  </check:if>                                                  <check:if not tag_is_first>                                                      <span><a href="(*tag_link*)"><h3>(*tag_name*)</h3></a></span>                                                  </check:if>                                              </view:post_tags>                                          </span>                                      </box:post_tags> </li>                                      </ul>                                       </div>                                      <div class="det_right">                                          <ul><li><span class="author">(*post_author*)</span></li></ul>                                      </div><!--                                      <div class="clear"></div>-->                                  </div>                                                      </div><!--post-info-->                                  <div class="clear"></div>                              </div>                          </div>                      </view:post_list>                  </box:post_list>                  <!-- پایان خلاصه مطلب -->                                    <box:pagination>                      <div class="align">                          <div class="pagination">                          <div class="left">                              <check:if page_last>                                  <a href="(*page_last*)" class="last">قدیمی ترین مطالب</a>                              </check:if>                              <check:if page_next>                                  <a href="(*page_next*)" class="next">مطالب قدیمی تر</a>                              </check:if>                          </div>                              <check:if page_first>                                  <a href="(*page_first*)" class="first">جدیدترین مطالب</a>                              </check:if>                              <check:if page_prev>                                  <a href="(*page_prev*)" class="prev">مطالب جدید تر</a>                              </check:if>                          </div>                      </div><!-- ALIGN -->                  </box:pagination>                                </div><!--/#mod_center-->              <div style="clear:both;"></div>          </div><!--/#bx_center-->                </div><!--/#box1-->    <!-- شروع فوتر بلاگ -->  <div class="footer"><div class="cnt">          <div class="links">              (*copyright_notice*)              <!--&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;(*template_based_on name="" url=""*)-->          </div>          <div class="icons">                            <a href="(*rss_link*)" title="RSS"><div class="rss"></div></a>          </div> <script type="text/javascript">var sc_project=10681290; var sc_invisible=1; var sc_security="c368e572"; var scJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ?"https://secure." : "http://www.");document.write("<sc"+"ript type='text/javascript' src='" +scJsHost+"statcounter.com/counter/counter.js'></"+"script>");</script><noscript><div class="statcounter"><a title="shopify trafficstats" href="http://statcounter.com/shopify/"target="_blank"><img class="statcounter"src="http://c.statcounter.com/10681290/0/c368e572/1/"alt="shopify traffic stats"></a></div></noscript>       </div></div>  <!-- پایان فوتر بلاگ -->  </div><!--/#wrp--> </body></html>

  • ۹۴/۰۸/۲۰

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Get Adobe Flash player