محققان پی‌برده‌اند که تعداد دوستان هر شخص در فیس‌بوک رابطه مستقیمی با میزان "اجتماع ستیزی" و "خود‌شیفتگی" آن شخص دارد. این موضوع مهر تأییدی بر نتیجه‌گیری‌های افراد بدبین به شبکه‌های اجتماعی است.

افرادی که امتیاز بیشتری در پرسشنامه شخصیتی خودشیفتگی دریافت کرده‌اند اغلب جزو کسانی هستند که دوستان بسیاری در فیس‌بوک دارند، بیشتر از سایرین خود را تگ می‌کنند و پست‌های بیشتری به اشتراک می‌گذارند. تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهند که قشر جوان به سرعت در حال تبدیل شدن به افرادی خود‌شیفته و با وسواس شخصیتی هستند که به روابط و دوستی‌های سطحی روی آورده‌اند.

همچنین در یکی از مطالعات اخیر که در مجله‌ی تفاوت‌های شخصیتی و فردی منتشر شده بود به این موضوع اشاره شده است که افراد خود‌پسند واکنش شدید‌تری به نظرات مخالف در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند و نسبت به سایر مردم عکس پروفایل خود را بیش‌تر تغییر می‌دهند.

هرچند که در تعدادی از مطالعات قبلی نیز به رابطه‌ی میان خود‌شیفتگی و فیس‌بوک اشاره شده است اما این مقاله جزو اولین مطالعاتی است که به اثبات رابطه‌ی مستقیم بین تعداد دوستان مجازی و عنصر فوق‌العاده سمی و مخرب خودشیفتگی که نوعی اختلال شخصیتی است می‌پردازد.

Damien Pearse